top of page

תכנון משפטי מכוון ומדויק ליום סגריר

Checking Text on a Document

מילוי טפסי ייפוי כח מתמשך והנחיות רפואיות מקדימות

עד לפני כשנתיים, כאשר אדם היה מאבד את יכולתו השכלית, היה צורך למנות לו אפוטרופוס.

מינוי אפוטרופוס כרוך בפניה לבית המשפט, הגשת תצהירים, כיתות רגליים, החתמת בני המשפחה ועוד.

זהו הליך מסורבל  ומסובך אשר "נוחת" על אותם אפוטרופוסים שמוצאים את עצמם נזעקים באופן דחוף לעזרת יקיריהם שאיבדו את יכולתם להביע את דעתם.

לאחר מינוי האפוטרופוס יש צורך בהגשת דוחות מפורטים שנתיים לאפוטרופוס הכללי, דבר אשר גורם טרחה רבה ומהווה עומס נוסף על המטפל העיקרי.

לפני כשנתיים יצאה בשורה ממשרד המשפטים בצורת מסמך חדשני ומתקדם הנקרא ייפוי כוח מתמשך. מסמך זה מאפשר לכל אדם החל מגיל 18, כאשר הוא צלול וכשיר לקבל החלטות למנות מבעוד מועד את האפוטרופוס העתידי למקרה בו ייחדל להיות כשיר. המסמך חוסך טרדות מיותרות ומהווה פריצת דרך כיון שהוא מאפשר לממנה להורות על בקשותיו מאותו מיופה כח עתידי ובכך להבטיח שיוכל להמשיך את חייו כפי שהיה רוצה.

המסמך הנ"ל מצטרף למסמך נוסף של משרד הבריאות הנקרא הנחיות רפואיות מקדימות של חוק החולה הנוטה למות ובו כל אדם יכול לתת הנחיות רפואיות למצב בו לא יהיה כשיר ויוגדר כחולה נוטה למות.

>> למאמר ייפוי כח מתמשך והנחיות רפואיות מקדימות

את ייפוי הכח המתמשך ממלא עורך דין מהימן ומוסמך איתו אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק. מתקיימות מספר פגישות אותן הוא מקיים בבית הלקוח עם הממנה ועם הממונים שאותם בחר, את המסמך הוא מפקיד במשרד המשפטים עד ליום בו מופעל המסמך (רק כאשר הממנה הפך להיות לא כשיר על פי החלטת רופא)

את מסמך ההנחיות המקדימות של משרד הבריאות אני מלווה ע"י מתן הסברים רפואיים לחולה שאינו מוגדר כחולה נוטה למות או ד"ר טללאי לחולה שהוגדר כחולה נוטה למות.

שני המסמכים מהווים נדבך חשוב מאוד בתפיסת עולמנו של חיים בכבוד מירבי גם במצבי חוסר כשירות.

אנו רוצים להבטיח שכל אדם יחיה כפי בחירותיו עד יומו האחרון ולא ייכפה עליו שום טיפול בניגוד לרצונו.

bottom of page